Knihovna pomáhá - Бібліотека допомагає

25.02.2022 / Informace
Ukrajina, druhá největší země Evropy zažívá velmi těžké chvíle a celý svět s ní. Nabízíme pomoc. Pomoc jednak ukrajinským uprchlíkům, jednak lidem, kteří chtějí pomoci, ale nevědí jak, ale třeba i rodičům, kteří se obávají o situaci mluvit s dětmi. Knihovna je informační institucí, a proto také chceme přispět k vítězství pravdy nad dezinformacemi. Rádi bychom byli rozcestníkem informací. Budeme vděčni za pomoc!

Chaos, zmar a utrpení teď čeká nevinné lidi na Ukrajině, civilisty, kterým se svět navždy změnil. Na hlavu a na jejich domovy, na místa, co mají rádi, teď míří zbraně a dopadají bomby. Mysleme na ně, podporujme je, nebuďme lhostejní nebo nepřátelští. Válka je hned vedle a otřese i naším světem. Držme se a pomáhejme!

INFORMACE - ІНФОРМАЦІЯ

 

CHCI POMOCI FINANČNĚ

 • Člověk v tísni: SOS Ukrajina - profesionální humanitární organizace bude v první fázi zajišťovat především nejzákladnější potřeby podle aktuálně se vyvíjející situace, obvykle to bývají potraviny, finance a zázemí pro vnitřní uprchlíky
 • Český červený kříž - je v kontaktu s Ukrajinským červeným křížem a finanční příspěvky používá především na nákup zdravotnického materiálu
 • Charita Česká republika - přispěním pomůžete k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
 • Sbírka Unicef: Pomoc na Ukrajině - UNICEF na Ukrajině působí již od začátku konfliktu, darované peníze pomohou především dětem
 • Znesnáze (Nadační fond pomoci): Pomoc Ukrajině! - Sbírka pod záštitou organizace ADRA, finanční dary budou na nákup základní potřeby lidem zasaženým válečným konfliktem
 • Paměť národa - přispějete na nákup ochranných pomůcek a zdravotnického zabezpečení obráncům Ukrajiny, k humanitární pomoci lidem postiženým invazí ruské armády
 • Další sbírky -  výčet mnoha dalších sbírek na webu Stojíme za Ukrajinou

 

CHCI POMOCI JINAK

 • Stojíme za Ukrajinou - rozcestník prověřených způsobů pomoci od sbírek přes poskytnutí ubytování, dopravy pro právní a psychologickou pomoc.
 • Benefiční koncert pro Ukrajinu - 11. 3. 2022 v 17:00 pořádají Kulturní služby ve spolupráci s Charitou v Muzeu koncert místních kapel, výtěžek půjde na pomoc lidem na Ukrajině.
 • Materiální pomoc Koločavě - Město Moravská Třebová uspořádalo sbírku materiální pomoci do města Koločava
 • Charita Moravská Třebová - na sociální síti Facebook vyhlašuje rychlosbírku na shromáždění dětské výživy a dětských hygienických potřeb, sháním ubytování pro Ukrajince.
 • Sbírka oblečení a materiální pomoci - připravuje se
 • Umím ukrajinsky nebo rusky - Ministerstvo vnitra ČR vytváří databázi překladatelů ukrajinsky nebo rusky mluvících dobrovolníků

 

POTŘEBUJI POMOC, NEVÍM

 

UKRAJINSKÝ JAZYK 

 SLOVNÍKY - словники 

 

ČTENÍ - читання

 

POHÁDKY - казки 

 

DALŠÍ - Далі

 

CHCI VĚDĚT VÍC O DEZINFORMACÍCH

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PRO PEDAGOGY, RODIČE, LEKTORY

 • Učitelnica - jednoduché obrázkové výukové materiály ke stažení
 • Centrum pro integraci cizinců hry, pracovní listy, slovníčky pro výuku češtiny 
 • Samet na školách - jak dětem vysvětlit ukrajinský konflikt, vzdělávací aktivity a materiály od historického a politického kontextu přes přivítání ukrajinského dítěte ve třídě až po psychologickou pomoc a právní rámec
 • Učebnice, testy, konverzační témata ke stažení z Google disku určené pro děti od nejmenších až po střední školy