Region

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě, téměř každá obec má svou knihovnu. Například v okrese Svitavy je to celkem 114 knihoven. Byť jsou často maličké a otevřené jen na několik hodin týdně, zaručují občanům dostupnost knihovnických a informačních služeb.

Aby fungovaly hospodárně a přitom uspokojily poptávku čtenářů, sdružuje se několik malých knihoven do obvodu, o který se stará větší, profesionální, zpravidla městská knihovna. Typickým znakem těchto malých knihoven je to, že část jejich knižního fondu je putovní. Tedy městská knihovna nakoupí knihy, které rozdělí do jednotlivých souborů, a tyto soubory pak kolují mezi jednotlivými knihovnami. Tak je zajištěno, že i ty nejmenší knihovny nabídnou svým čtenářům nové knihy.

Peníze jsou poskytovány z Pardubického kraje a nebo ze sdružených prostředků, což je fond, do kterého přispívají samotné obce dle svých finančních možností, nejméně však 2,- Kč na obyvatele.

 

 Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové má ve svém obvodu celkem 22 místních a obecních knihoven. Ve spolupráci s MěK Svitavy pro ně děláme tyto činnosti:

- nakupujeme a zpracováváme (katalogizujeme a obalujeme) knihy nakoupené ze sdružených prostředků a z peněz poskytnutých Pardubickým krajem

- vytváříme soubory knih a zajišťujeme jejich výměnu mezi jednotlivými knihovnami (každá knihovna dostává nejméně tři soubory ročně)

- navrhujeme knihy k vyřazení a pomáháme aktualizovat knižní fond

- poskytujeme podklady, rady i pomocnou ruku při vedení knihovnických evidencí, běžném chodu knihovny, komunikaci s obcí, okresní a krajskou knihovnou

- sbíráme data a vytváříme za knihovny statistiku pro Národní knihovnu

- v každé knihovně provádíme v souladu se zákonem jednou za pět let revizi fondu

 

Knihovnicí odpovědnou za tyto služby, které my knihovníci nazýváme službami regionálními, je paní Pavlína Vymětalová (region@mkmt.cz)

Region / knihovny v obvodu

provozní doba: pondělí: 17 - 18 hod., v zimě 16 - 18 hod.
provozní doba: sobota 17 - 19 hod.
provozní doba: čtvrtek:11 - 16 hod.
provozní doba: pátek: 17 - 18 hod.
provozní doba: sobota: 10 - 12 hod.
provozní doba: pondělí: 16 -18 hod. středa: 16 - 17 hod.
provozní doba: středa: 15 - 16 hod.
provozní doba: středa 16 - 18 hod.
provozní doba: pondělí: 15 - 17 hod.
provozní doba: pátek 17 - 19 hod.
provozní doba: čtvrtek: zima 16 - 19 hod., léto 17 - 19 hod.
provozní doba: pondělí: 12 - 17 hod. středa: 9 - 17 hod. pátek: 9 - 15 hod.
provozní doba: úterý 16 - 18 hod., v létě 18 - 20 hod.
provozní doba: pondělí 15.00 - 17.00 hod.
provozní doba: pátek: 17 - 18 hod
provozní doba: sobota: 17 - 18 hod.
provozní doba: středa: 17 - 19 hod.
provozní doba: středa 15 - 16 hod.
provozní doba: středa: 15 - 17 hod.
provozní doba: úterý: 7 -14 čtvrtek: 7 - 14
provozní doba: úterý: 17.30 - 19.30 hod.
provozní doba: středa: 15:30 - 16:30 hod. http://www.knihovnavranovalhota.webk.cz/pages/uvod.html